Internetové objednávání
Školní jídelna
Sokolská 6
120 00  Praha 2
tel. 224 262 152
e-mail: jidelna1@volny.cz
Školní jídelna se nachází téměř na konci Sokolské ulice v budově č. 6 v Praze 2, po levé straně, ve směru z nám I.P. Pavlova k Nuselském mostu.

Školní jídelna je od 1.1.2008 odloučeným pracovištěm ZŠ u sv. Štěpána, Štěpánská 8, Praha 2.
V současné době se zde připravují obědy pro cizí strávníky a dále pro strávníky ZŠ u sv. Štěpána a SPŠE v Ječné ulici, kam se obědy dováží.

Veškeré dotazy, přání, připomínky apod. se bude s Vámi snažit vyřešit:

  • vedoucí ŠJ - p. Marcela Rožánková
  • referentka pro stravování - p. Dana Jinderlová