Informace o stravování ve výdejně obědů SPŠE Ječná

Strávníci si mohou objednávat, měnit a odhlašovat obědy přes internet.

Odkaz na internetové objednávání – na portále školy – jídelna.

Uživatelské jméno a heslo je shodné pro přihlašování do portálu školy.


 • Cena oběda : 30,-Kč

 • Přihlášky ke stravování : vyplňují pouze noví strávníci, kteří se ještě v ŠJ nestravovali

 • Placení obědů :
  • číslo účtu školní jídelny: 38234021/0100
  • variabilní symbol: - novým strávníkům sdělí referentka stravování p. Jinderlová, tel. 224262152
  • platby inkasem
   • tito strávníci, za předpokladu, že platba došla na účet ŠJ, mají automaticky objednané obědy č. 1 od prvního do posledního dne v měsíci kromě všech prázdnin.
   • obědy si mohou sami rušit nebo změnit

  • převodem z bankovního účtu
   • došlá platba na účet ŠJ bude připsána strávníkovi na jeho konto a obědy si musí sám zadat přes internet

  • v hotovosti pouze ve výjimečných případech v kanceláři ŠJ Sokolská 6, denně v době od 12.00 do 14.30 hod.

  POZOR !!! V případě, že strávník bude mít na kontě peníze, ale nebude mít provedenou objednávku obědů v počítači, nárok na oběd nemá !!!


 • Výdej obědů : od 11.45 do 14.30 hod

 • Prokazování nároku na oběd :
  • čipovou kartou ( průkaz ISIC)

 • Zapomínání karet : při zapomenutí karty strávník vyčká, než si pracovnice výdejny ověří, jestli má zaplacený oběd.

 • Ztráta karty: zakoupit novou u pověřeného pracovníka školy.

 • Objednávání obědů :
  • objednávky lze provádět přes internet na dobu dle výše konta strávníka a uvedeného jídelníčku (viz nápověda u internet. objed.)
  • objednávky na další den lze provádět nejpozději den předem do 14.00 hod.

 • Odhlašování obědů :
  • přes internet nejpozději do 14.00 hod. den předem
  • telefonicky, nejpozději do 6 hod. na ten samý den
  • lze využít i záznamník
  • vše na shodném tel. čísle 224 262 152

 • Ukončení stravování :
  • při ukončení stravování z jakéhokoliv důvodu jsou strávníci povinni nahlásit tuto skutečnost v ŠJ Sokolská ( tel. 224 262 152 )

  • netýká se pouze studentů 4. ročníku, kteří končí školní docházku. Tito strávníci obdrží zpět případný zůstatek peněz na jejich kontě a jsou automaticky vyřazeni z evidence strávníků.


  Další a podrobnější informace podá: referent provozu - p. Jinderlová (tel. 224 262 152)

  V Praze dne 3. 6. 2019 Rožánková Marcela
  vedoucí školní jídelny